Kosten en vergoedingen

Wat kost creatieve therapie en wat krijg ik vergoed ?

Korte wachtijd
Een eerste afspraak kan meestal binnen twee weken gemaakt worden. Hierna kunnen we samen de vervolg afspraken naar uw wens inplannen.

 

Werkwijze
Hulpverlening wordt individueel en groepsgericht aangeboden. De hulpverlening bij De Vleugelslag is persoonlijk, op maat gesneden en gebeurt in overleg.

Tijdens een gratis kennismakingsgesprek wordt uitgelegd wat de manier van werken is.
Hierna volgt een intakegesprek, die bedoeld is om de problematiek en de hulpvraag te verduidelijken.
Daarna worden de vervolgafspraken gemaakt. De afspraken zijn wekelijks of twee-wekelijks.
Na 3 of 4 afspraken volgt er een tussenevaluatie en wordt bekeken wanneer en hoe de therapie afgesloten kan worden.

Naast individuele therapie is het ook mogelijk om deel te nemen aan groepsbijeenkomsten. Een groep telt minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers. Er wordt thematisch gewerkt.
Deze sessies bestaan uit individuele opdrachten, die naderhand met elkaar worden gedeeld en besproken.
Via de nieuwsbrief en in de plaatselijke pers worden data bekend gemaakt.

 

Tarieven

Kennismakings-/informatief gesprek (30 minuten)  gratis
Intakegesprek (1 uur) € 70,00 
Therapie of evaluatiegesprek  (1 uur) € 70,00 
   

 

Verzekering
Creatieve therapie wordt in veel gevallen vergoed door uw ziektekostenverzekering. Bekijk hier het overzicht met de vergoedingen per zorgverzekering.

Ik ben geregistreerd therapeut bij de SRVB, Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen.
Ik ben aangesloten bij de FVB: Federatie Vaktherapeutische Beroepen, sectie beeldende therapie, lidnummer 5287
Ik ben lid van de NVBT, Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie

Ik ben lid van de NFG: Nederlandse Federatie Gezondheidszorg lidnummer 8231

Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 08155520