over mij

Wie?

Ik ben Francien Kaljouw-Segers (1962). Na mijn opleiding voor maatschappelijk werk heb ik jaren gewerkt als maatschappelijk werker voor verstandelijk gehandicapten en hun ouders. Daarna heb ik met dezelfde functie gewerkt in een revalidatiecentrum. Toen mijn kinderen jong waren ben ik een bedrijfje gestart waarmee ik creatieve workshops verzorgde. Hierin ontdekte ik dat creativiteit een goed middel was bij het verwerken van problemen. Dit was de reden om de opleiding tot creatief (beeldend) therapeut te volgen.

Deze HBO-opleiding heb ik in 2013 afgerond. Tijdens deze opleiding was ik stagiair in een ziekenhuis op de afdeling psychiatrie. Verder heb ik die tijd op invalbasis als creatief therapeut en activiteitentherapeut in de psychiatrie gewerkt.  Enige jaren heb ik als flexdocent beeldende vorming (creatief hulpverlenen) op een hogeschool (sociaal pedagogische hulpverlening).

Sinds 2013 heb ik een eigen praktijk voor beeldende therapie. Aanvankelijk richtte ik mij op mensen met verlies- of rouwervaring en mensen met weinig zelfvertrouwen. Inmiddels werk ik met volwassenen, jongeren en kinderen met diverse problematiek en hulpvragen.

De praktijk is in oktober 2022 verhuisd naar Zeeuws Vlaanderen enb is gevestigd in Zaamslag. (5 km van Terneuzen)

Waarom

Mens

Elk mens heeft positieve kracht en talenten gekregen en is in staat om te bewegen.
Maar pijn en moeite kan die kracht en beweging 'verduisteren'.
Stilstand is dan het gevolg, en het wegkruipen in een cocon lijkt een veilige reactie.
Pijn laat mensen in zichzelf keren, zodat ze geen oog lijken te hebben voor de wereld of voor mensen om zich heen.

Hulp

Toch kan pijn de mogelijkheid geven tot groei, als er op een veilige manier aandacht aan wordt gegeven.
Ik geloof in persoonlijke en op maat gesneden hulpverlening. Een behandeling die in overleg wordt vormgegeven.
Waarin 'de mens' centraal staat en niet 'het probleem'. Dan kan er opening ontstaan voor heling en zelfvertrouwen.

Groei en beweging

Beeldende therapie kan het duwtje zijn dat mensen nodig hebben om weer op eigen kracht het leven aan te kunnen.
Een beeld kan aanzetten tot beweging. En het hervinden van eigen kracht maakt groei mogelijk.
Want de kracht in een mens is groter dan dat hij zelf denkt.
En wanneer die hervonden en ervaren is, is het weer mogelijk om te investeren in relaties, werk, taken etc.