Beeldende therapie

Hoe werkt beeldende therapie precies ?

Nog voordat wij woorden hebben, hebben wij al beelden...

Beelden spreken hun eigen taal, soms laten zij ons zien wat wij nog niet weten...

Creatieve therapie maakt gebruik van klei, teken- en schildermaterialen. Het werk wat hiermee wordt gemaakt, kan laten zien hoe iemand is en in het leven staat. Het kan een stukje van de persoon of zijn/haar levensverhaal tonen, misschien iets wat nooit te verwoorden was. 

Beeldende therapie kan helpen bij problemen waar moeilijk over te praten is. Het werkstuk dat wordt gemaakt kan een startpunt voor een gesprek zijn. Praten en nadenken over het beeldend product kan helpen om inzicht te krijgen in eigen gevoelens en gedachten, en te komen tot veranderingen in je dagelijks leven.

Beeldende therapie is niet prestatiegericht. Het is niet gericht op het maken van een mooi beeld, hoewel ieder mens creatieve vermogens heeft. Maar bij beeldende therapie gaat het om het uitdrukken van wat binnenin leeft. Dat wat soms met woorden onmogelijk lijkt.

Meer weten?

http://www.vaktherapie.nl