Beeldende therapie

Nog voordat wij woorden hebben, hebben wij al beelden...

Hier maakt beeldende therapie gebruik van.
Beeldende therapie....